Randers SYD

13. februar 2022

Venstre I Randers Syd er en af de 5 Venstrevælgerforeninger, der tilsammen udgør Venstre i Randers Kommune. Foreningen i dens nuværende form, blev oprettet den 7. februar 1994.

Foreningen er primært for medlemmer i Randers Kommune, der bor syd for Gudenåen og Randers Fjord.

Der er en aftale de 5 foreninger imellem som indebærer, at der kan optages medlemmer fra hele kommunen.

Én af Foreningens opgaver er at opstille lokale kandidater ved byrådsvalgene og sammen med de øvrige 4 lokalforeninger der udgør kommuneforeningen, at opstille kandidater til byråd, regionsråd og folketing. Derudover prøver vi altid på at præge Venstres politik i den rigtige retning, både lokalt og nationalt.

Den årlige generalforsamling i februar måned er foreningens vigtigste begivenhed idet medlemmerne her vælger formand og bestyrelse. Der er en tradition for at ca. 1/3 af foreningens medlemmer altid møder op. Det er altid spændende at høre hvad formand og næstformand har valgt at bringe i deres beretninger om de landspolitiske og lokalpolitiske begivenheder, efterfølgende er der altid plads til en livlig debat.

Bestyrelsen planlægger endvidere de aktiviteter der skal foregå i løbet af året. Hvert forår / sommer bliver der f.eks arrangeret en aftentur, det kan være et besøg på en spændende virksomhed, en tur rundt i kommunen, afholdelse af et politisk møde o.l.


Lars Birk Kristensen

Formand

[email protected]  
29719496


Mads Kirk

Næstformand
[email protected]

60552272


Henning Danielsen 

medlemHenning Brøgger