Randers Venstre

22. februar 2021

Randers Venstre – Frihed og fællesskab.

”Vælgerforening Randers Venstre” er den største af de fem lokale Venstre vælgerforeninger i Randers Kommune og omfatter områdemæssigt Randers by med forstæder og nærmeste opland, samt Assentoft området.

Foreningens mål:

· At genvinde Borgmesterposten ved kommunevalget 2021.

· At få indflydelse på kommunens udvikling gennem repræsentation af byrådsmedlemmer, fra Randers by med tilhørende forstæder, samt Assentoft området.

· At samle kommunen ved samarbejde med politiske ansvarlige partier.

· At fremstå ærlig og ansvarlig over for kommunens borgere og erhvervsliv.

· At være forandringsvillig og tænke nye måder at gøre ting på.

· At gøre Randers Kommune tiltrækkende for bosætning og erhvervsliv.

· At give gode rammebetingelser for vækst og udvikling.

Medlems fordele:

· Medindflydelse på de politiske beslutninger.

· Medindflydelse på opstilling af Venstres kandidater til byråd, region og folketing.

· Mulighed for selv at opstille som kandidat for Venstre.

· Mulighed for at deltagelse i Venstres politiske møder og arrangementer.

· Modtagelse af informationer via medlemsblade og elektroniske medier.

Medlemskab af Randers Venstre:

Uanset om du ønsker at være politisk aktiv, eller du blot ønsker at støtte op om partiet er du altid lige velkommen i Randers Venstre. Vi har brug alle gode kræfter. Ved et medlemskab af Randers Venstre er du med til at støtte Venstre i Randers kommune, i Region Midtjylland, samt Venstre på landsplan.

Indmeldelse i Randers Venstre:

Du kan indmelde dig i Randers Venstre, eller få tilsendt et uforpligtende medlems tilbud ved at kontakte foreningens kasserer og medlemsansvarlige. Jørgen Andersen, på telefon.86431551 - 93101551 eller via e-mail: [email protected]

Venlig hilsen, Randers Venstre v/Formand 

Jan Buus Larsen. Tlf.20634187 e-mail:[email protected]


Jan Buus Larsen

Formand   

20634187


Karen Brix Roed

Næstformand  

28877782
Jørgen Andersen

Kasserer  

93101551
Claus Warncke

Sekretær  

40303350
Ulla Jensen

bestyrelsesmedlem  

21731346Linette Lyngedal Hald

[email protected] bestyrelsesmedlem 

40746260
Mathias March Møller

[email protected] bestyrelsesmedlem           

50511677
Michael Kjærsgaard

bestyrelsesmedlem  

20804182Anders Chr Wegger

bestyrelsesmedlem  

21920939Qanbar Moussa Nabou

medlem