Randers Venstre

25. maj 2022

”Vælgerforening Randers Venstre” er den største af de fem lokale Venstre vælgerforeninger i Randers Kommune og omfatter områdemæssigt Randers by med forstæder og nærmeste opland, samt Assentoft området.

Foreningens mål:

· At genvinde Borgmesterposten ved kommunevalget 2025.

· At få indflydelse på kommunens udvikling gennem repræsentation af byrådsmedlemmer, fra Randers by med tilhørende forstæder, samt Assentoft området.

· At samle kommunen ved samarbejde med politiske ansvarlige partier.

· At fremstå ærlig og ansvarlig over for kommunens borgere og erhvervsliv.

· At være forandringsvillig og tænke nye måder at gøre ting på.

· At gøre Randers Kommune tiltrækkende for bosætning og erhvervsliv.

· At give gode rammebetingelser for vækst og udvikling.

Medlems fordele:

· Medindflydelse på de politiske beslutninger.

· Medindflydelse på opstilling af Venstres kandidater til byråd, region og folketing.

· Mulighed for selv at opstille som kandidat for Venstre.

· Mulighed for at deltagelse i Venstres politiske møder og arrangementer.

· Modtagelse af informationer via medlemsblade og elektroniske medier.

Medlemskab af Randers Venstre:

Uanset om du ønsker at være politisk aktiv, eller du blot ønsker at støtte op om partiet er du altid lige velkommen i Randers Venstre. Vi har brug alle gode kræfter. Ved et medlemskab af Randers Venstre er du med til at støtte Venstre i Randers kommune, i Region Midtjylland, samt Venstre på landsplan.

Indmeldelse i Randers Venstre:

Du kan indmelde dig i Randers Venstre, eller få tilsendt et uforpligtende medlems tilbud ved at kontakte foreningens kasserer og medlemsansvarlige. Jens Dyrmose, på 

Tlf.22164003 e-mail: [email protected]

Venlig hilsen, Randers Venstre v/Formand Jan Buus Larsen. Tlf.20634187 e-mail:[email protected]Jan Buus Larsen

Formand   

20634187


Karen Brix Roed

Næstformand  

28877782
Jens Dyrmose 

kasserer & medlemsansvarlig
E-mail: [email protected]
22164003

Claus Warncke

Sekretær  

40303350
Ulla Jensen

bestyrelsesmedlem  

21731346Anders Chr Wegger

bestyrelsesmedlem  

21920939Bertil Wraa

bestyrelsesmedlem
E-mail: [email protected]

Telefon: 23602135


Niels Erik Wegger

bestyrelsesmedlem
E-mail: [email protected]
Telefon: 22432616


Carsten Solberg 

bestyrelsesmedlem
E-mail: [email protected]
Telefon: 28111755


Indvalgte fra vælgerforening Randers Venstre.

Claus Berggren

1. viceborgmester

 E-mail: [email protected]

Telefon: 2399 0334

 

Medlem af følgende udvalg:

Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og planudvalget (formand)

Økonomiudvalget (næstformand)


Hverv, råd og nævn:

Den Fælles beredskabskommission

2. suppleant for Steen Bundgaard i Børn og Ungeudvalget

 

Louise Høeg

E-mail: [email protected]

Telefon: 2032 8403

 

Medlem af følgende udvalg:

Børne- og Familieudvalget

Sundhed-, idræts- og kulturudvalget (formand)

 

Hverv, råd og nævn:

Børn og Ungeudvalget (næstformand)

 


Morten Lindberg

 E-mail: [email protected]

 

Medlem af følgende udvalg:

Skole- og uddannelsesudvalget

Økonomiudvalget

Hverv, råd og nævn:

Randers Havn A/S 

 

Regions politikere indvalgt fra vælgerforening Randers Venstre.

Regionråds medlem Louise Høeg

Mobil: 40 49 48 65

E-mail: [email protected]

 

Louise er udpeget af Region Midtjylland til:

Udvalg for nære sundhedstilbud

Udvalg for lighed i sundhed