Vælgerforeningerne

26. august 2023

Hvad er opgaven for Vælgerforeningen

I Randers har vi valgt at organisere arbejdet i 5 vælgerforeninger :

Randers Venstre

Randers Syd

Langå – Stevnstrup

Purhus

Vælgerforeningerne har en meget væsentlig opgave med at rekruttere medlemmer og finde kandidater til kommunalbestyrelsesvalg. Vælgerforeningerne skal også arrangere aktiviteter for medlemmer såsom politiske debatter og møder der giver medlemmerne indflydelse. Det er også vælgerforeningerne der står for gennemførelse af de mange praktiske opgaver i forbindelse med valgkampe for deres kandidater og bemander valglokaler ved Folkeafstemninger. Kommunalvalg, Regionsrådsvalg, EU-Valg og Folketingsvalg.

Vælgerforeningens opgaver og ansvar:

• Medlemshvervning
• Medlemspleje og gentegning
• Medlemsaktiviteter og tilbud til vælgere
• Deltagelse i nærdemokratiet
• Sikre V-aktivitet i nærområderne
• Kommunalvalg – med evt. opstilling af kandidater,
• Kontakt til folkevalgte i vælgerforeningen
• Foreningsadministration omfattende kontingentopkrævning og medlemsregistrering, se dog § 12, stk. 2
• Indberetning af medlemstal til kommuneforeningen
• Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger